تغییر کاربری کانتینر و ساخت یونیت

بعد از مدت زمان مشخصی که از کارایی کانتینرها در شرکتهای حمل و نقلی می‌گذرد، بنا بر سیاستهای کاری آن شرکت، بعضی از کانتینرهایی که قابلیت استفاده در مکان دیگری را دارند، به مزایده گذاشته می‌شوند تا با تغییر کاربری کانتینر بتوانیم در قسمتی متفاوت آن را جایگزین و استفاده کنیم. کانتینرهای تغییر کاربری شده علاوه بر اینکه باعث کاهش و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شوند، به خاطر انعطاف پذیری بالا، یک انتخاب مناسب برای مشاغل نوبنیاد و کاربردی نیز می‌باشند.

یونیت کانتینر تغییر کاربری